Diagnose

I dagens biler så er det flere forskjellige elektroniske systemer som blant annet: motor, drivverk, sikkerhet og komfort systemer. Hvis en feil i et system oppstår, så kan en varsellampe tennes i dashbordet og feilkode vil bli registrert som kan leses ut med OBD diagnosetester.

Ved bruk av diagnose apparat så vil vi kunne lese ut sanntidsdata på elektroniske systemer, for å feilsøke og avklare hva som er gale med din bil.

Ut i fra hvilken feilkode som er registrert og feilsøking med hjelp av diagnose apparat, vil vi kunne gi deg en nøyaktig vurdering og konkret tilbud på reparasjon til din bil.