AC/Klima

Godt inneklima i bilen er viktig, Et vedlikeholdt Air Condition-anlegg gir deg ikke bare god avkjøling i sommervarmen, men også duggfri bil om vinteren. For å opprettholde klimaanleggets funksjonalitet, er det viktig at du har jevnlig vedlikehold på anlegget. Effekten svekkes gradvis og reduserer smøreevnen, samt at ventiler og fordamperen kan tette seg. Vi kan hjelpe deg med å kontrollere tettheten i ditt anlegg og etterfylle væske. Et vedlikeholdt Air Condition-anlegg gir deg ikke bare god avkjøling i sommervarmen, men også duggfri bil om vinteren. Inneklimaet i bilen er viktig både for kjøreopplevelse og sikkerhet. Air Condition/Klimaanlegg bør også renses årlig, da det lett oppstår lukt, og samler seg bakterier som i verste fall kan gi luftveisinfeksjoner.Ved vond lukt i bilen anbefaler vi også en rens av bilens friskluftanlegg i tillegg.

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for ditt klimaanlegg!